Polityka prywatności Stellantis Europe (obowiązuje od 30/06/2023)

Niniejsza europejska polityka prywatności dotycząca zakupu pojazdów Stellantis ("Polityka prywatności"), dotyczy naszego zbierania i przetwarzania Danych Osobowych związanych z osobą która:

·       nabyła lub zamierza nabyć/zawrzeć umowę leasingu lub wynająć od nas Pojazd; lub

·       poprosiła nas o wycenę Pojazdu lub floty; lub

·       poprosiła nas o jazdę próbną Pojazdem; lub

·       zwróciła się do nas o pomoc, naprawę lub inną usługę dotyczącą Pojazdu.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia UE nr 679/2016 (zwanego dalej "RODO") i pomoże Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi. Więcej informacji o tym, jak gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, znajdą Państwo w naszej siedzibie.

 

1. Kim jesteśmy

Jesteśmy GANINEX Adam Gazda (my" lub "nas"), Administrator danych z siedzibą w Bielska 31 C, 43-200 Pszczyna (Śląskie) - Polska. Jeśli chciałbyś uzyskać wyjaśnienia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania Twoich danych, prosimy o przesłanie zapytania na: iod@ganinex.com

 

2. Jakie dane zbieramy i przetwarzamy

Kiedy odwiedzasz naszą siedzibę, możesz poprosić o jazdę próbną, wycenę Pojazdu lub floty, dokonać zakupu, poprosić o pomoc lub naprawę, lub zmienić właściciela wcześniej zakupionego Pojazdu. W zależności od przypadku, możemy zbierać Państwa Dane Osobowe bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Producenta Pojazdu lub Stellantis Europe S.p.A. („Stellantis Europe”).

Więcej szczegółów na temat powodów, dla których przetwarzamy Państwa Dane osobowe, można znaleźć w sekcji "Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane" poniżej. Podanie Twoich Danych Osobowych jest zawsze bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, z wyjątkiem realizacji niektórych celów. Jeśli pewne informacje i/lub dane są obowiązkowe, zaznaczamy to w naszych formularzach i dokumentach.

a) Dane dostarczone przez użytkownika

Gromadzimy Dane Osobowe, bezpośrednio od Ciebie (poprzez udostępnione przez nas formularze) lub pośrednio poprzez wnioski, które zgłaszasz. Są to głównie dane kontaktowe i identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu, zawód i preferowany język, dane bankowe, kod podatkowy, dane do fakturowania lub to, czy ubiegasz się o finansowanie, a także to, czy jesteś już klientem naszym lub innych producentów. Niektóre z tych informacji (na przykład dane kontaktowe) są dla nas niezbędne do obsługi Państwa zamówień; inne informacje (na przykład zawód, data urodzenia) mogą być opcjonalne, ale pomagają nam lepiej Państwa poznać.

Czasami podane przez Ciebie dane mogą dotyczyć osób trzecich. Jeśli przekazujesz nam dane osób trzecich, jesteś odpowiedzialny za udostępnienie nam takich informacji i musisz być do tego prawnie upoważniony (tj. jesteś upoważniony przez osobę trzecią do udostępnienia jej informacji lub gdy jest to konieczne z uzasadnionego powodu). Ponosisz również wszelką odpowiedzialność w związku ze skargami, roszczeniami lub żądaniami odszkodowania, które mogą wynikać z przetwarzania Danych osobowych osób trzecich z naruszeniem obowiązującego prawa ochrony danych.

b) Dane pojazdu związane z użytkownikiem

W przypadku zakupu Pojazdu dane identyfikujące go (na przykład numer identyfikacyjny pojazdu/VIN, numer rejestracyjny itp.) wraz z Danymi o Pojeździe zostaną powiązane z Twoimi Danymi Osobowymi, stając się jednym z Twoich Unikalnych Identyfikatorów. Wymagamy tych informacji w celu świadczenia Usług na rzecz właścicieli, wypełnienia zobowiązań prawnych oraz zabezpieczenia interesów klientów, jak również ich samych.

c) Dane wywnioskowane na podstawie Twojej aktywności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ochrony danych osobowych możemy zbierać dalsze informacje o użytkowniku na podstawie jego interakcji z nami. Na przykład możemy sprawdzić, czy podoba Ci się komfort konkretnego modelu, który wziąłeś na jazdę próbną; czy podobały Ci się lub nie podobały nasze Usługi lub czy jesteś na bieżąco z przeglądami technicznymi Pojazdu lub potrzebujesz w tej kwestii przypomnienia.

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu lub w inny sposób w sprawie Pojazdu lub w związku z innymi informacjami, gromadzimy i przechowujemy zapis danych kontaktowych, komunikatów i naszych odpowiedzi. Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, więcej informacji zostanie przekazanych podczas rozmowy.

 

3. Źródło danych osobowych

a) Dane otrzymane od podmiotów trzecich w ramach Grupy Stellantis

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo ochrony danych osobowych możemy zbierać:

-       Dane przekazane przez Państwa Producentom samochodów lub Stellantis Europe. Ma to miejsce w przypadku, gdy poinformujesz nas, że jesteś już klientem jednego lub więcej Producentów Samochodów i chcesz przyspieszyć proces zbierania i poprawy jakości i poprawności Danych Osobowych, które wcześniej przekazałeś;

-       Dane przekazane przez Państwa Producentowi Twojego Samochodu, w celu zapewnienia i stwierdzenia ważności określonych usług świadczonych przez tych ostatnich (np. pomoc drogowa, naprawy związane z odpowiedzialnością za produkt itp;)  

-       Informacje zwrotne przekazane przez użytkownika Producentom samochodów lub Stellantis Europe po świadczeniu jednej z naszych Usług (np. informacje zwrotne po sprzedaży i po serwisie). Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Producentów samochodów lub Stellantis Europe, aby uzyskać więcej informacji na temat ich działań związanych z przetwarzaniem danych.

 

4. Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje Dane służą do następujących celów:

a)       Ułatwienie gromadzenia i poprawiania Twoich danych

Korzystamy z danych dostarczonych przez Państwa (w szczególności z informacji, że są już Państwo klientami jednego lub kilku Producentów samochodów), aby ułatwić/przyspieszyć gromadzenie Państwa danych. W takich przypadkach poprosimy Państwa o zgodę na przeszukanie baz danych Stellantis Europe w celu ułatwienia zbierania danych i umożliwienia aktualizacji lub korekty dostępnych informacji. 

Podstawą tego przetwarzania jest wykonanie zobowiązania umownego lub podjęcie działań  na Państwa żądanie w celu przyspieszenia procesu zbierania danych.

b)       Świadczenie naszych Usług i związanego z nimi wsparcia

Wykorzystujemy Państwa Dane, aby zaoferować Państwu Usługi, w tym wycenę Pojazdu, jazdy próbne, sprzedaż, leasing lub wynajem Pojazdów; wysyłanie komunikatów serwisowych dotyczących kontroli i konserwacji Pojazdu; jeśli są dostępne i aktywowane, usługę gwarancyjnej pomocy technicznej świadczonej przez Producenta Pojazdu; pomoc w zmianie właściciela oraz aby odpowiedzieć na Państwa wnioski/sugestie. Cel ten obejmuje przekazywanie Danych niezbędnych do udzielenia przez Producenta Samochodu ustawowych gwarancji na Pojazd.

Podstawą tego przetwarzania jest wykonanie zobowiązania umownego lub podjęcie działań na Państwa żądanie.  

c)       Wysyłanie informacji promocyjnych

Możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, SMS i/lub inne dostępne środki) do wysyłania komunikacji promocyjnej lub do badania rynku i ankiet konsumenckich, które zawierają treści marketingowe (np. do wysyłania ankiet dotyczących zadowolenia klienta lub ankiet dotyczących jakości produktów lub usług, w celu uzyskania opinii na temat produktów i usług).

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

d)       Analizowanie Twoich preferencji i zachowań w celu dostosowania naszych Usług i komunikacji, w tym wszelkich Treści, które mogą być dla Ciebie przydatne

Wykorzystujemy Państwa Dane, w szczególności Dane wywnioskowane na podstawie Państwa działań, Dane Pojazdu oraz Informacje Zagregowane w celu ulepszenia naszej komunikacji promocyjnej, inicjatyw handlowych oraz platform cyfrowych.

Spersonalizowana komunikacja opiera się na zachowaniu, zainteresowaniach, potrzebach, preferencjach, a także profilu użytkownika; cele takie mogą być również realizowane na podstawie Danych Osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia w celu analizowania i przewidywania preferencji klienta, dostarczając mu dopasowane oferty.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanej komunikacji, możesz zmienić swoje preferencje, jak wyjaśniono w sekcji "Jak kontrolować swoje Dane i zarządzać swoimi wyborami".

e)       Udostępnianie Danych Partnerom dla ich własnych celów marketingowych

Udostępniamy Twoje dane kontaktowe wybranym Partnerom (zgodnie z definicją poniżej) dla ich własnych celów marketingowych. Partnerzy będą kontaktować się z Tobą wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych środków (np. e-mail, SMS, telefon z rejestratorem) i będą zobowiązani do przekazania swoich polityk prywatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa uprzedniej zgody. O pełną listę lub kategorie Partnerów, którym udostępniliśmy Twoje Dane możesz zapytać pod adresem: iod@ganinex.com

f)       Udostępnianie danych pojazdu producentowi samochodu

Udostępniamy Dane Pojazdu zebrane podczas świadczenia jednej z naszych Usług (np. zgłoszenie serwisowe) Producentowi Samochodu, aby umożliwić temu ostatniemu spełnienie wymogów Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2021/392. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Producenta Samochodu, aby dowiedzieć się więcej o tym przetwarzaniu.

Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym nadanym nam przez prawodawstwo europejskie. Mimo to, udostępnianiu temu można się sprzeciwić/wyłączyć je w dowolnym momencie podczas wizyty w naszej siedzibie, jak wyjaśniono w części "Jak kontrolować swoje dane i zarządzać swoimi wyborami" poniżej.

g)       Udostępnianie danych o pojazdach Stellantis Europe

Udostępniamy Dane Pojazdu zebrane podczas świadczenia jednej z naszych Usług (np. zgłoszenia serwisowego) firmie Stellantis Europe, aby umożliwić tej ostatniej ulepszanie Pojazdów, mierzenie skuteczności swoich obecnych usług oraz tworzenie nowych usług. Dane Pojazdu są przetwarzane przez Stellantis Europe jako Dane Osobowe i/lub jako Informacje Zagregowane. Aby dowiedzieć się więcej o tej czynności przetwarzania, należy zapoznać się z polityką prywatności Stellantis Europe.

Podstawą tego przetwarzania jest nasz i Stellantis Europe uzasadniony interes w tworzeniu i utrzymywaniu Pojazdów i usług, które są rzeczywiście przydatne dla naszych klientów.

h)       Udostępnianie danych dostarczonych przez użytkownika firmie Stellantis Europe

Możemy udostępniać Dane przekazane przez Państwa (w szczególności dane kontaktowe) firmie Stellantis Europe w celu poprawy/pewności poprawności i jakości Państwa Danych. 

Proszę zapoznać się z polityką prywatności Stellantis Europe, aby dowiedzieć się więcej o tej czynności przetwarzania.

Podstawą tego przetwarzania jest uzasadniony interes Stellantis Europe, Producenta samochodów i nasz, polegający na zapięciu i zmniejszeniu wysiłku, jaki muszą Państwo włożyć w dostarczenie Danych osobowych oraz na posiadaniu poprawnych i wyrównanych Danych osobowych w ich bazach danych.

i)       Wypełnianie obowiązków prawnych i podatkowych

Możemy wykorzystywać Państwa Dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych i podatkowych, którym podlegamy, co stanowi podstawę prawną takiego przetwarzania Państwa Danych.

Niektóre przepisy prawne mogą wymagać od nas udostępnienia Państwa Danych organom publicznym (np. zawiadomienia o wycofaniu produktu z rynku). Jeśli takie udostępnianie nie jest wymagane przez prawo w Twoim kraju, wyślemy je niezależni, jak wyjaśniono szczegółowo w części "Ochrona naszych i Twoich interesów" poniżej.

j)       Ochrona naszych i Państwa interesów

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo ochrony danych, możemy wykorzystywać Państwa Dane do wykrywania, reagowania i zapobiegania nieuczciwym i nielegalnym zachowaniom lub działaniom, które mogłyby zagrozić Państwa lub naszemu bezpieczeństwu. Cel ten obejmuje audyty i oceny naszych operacji biznesowych, kontroli bezpieczeństwa, kontroli finansowych, programu zarządzania zapisami i informacjami oraz innych kwestii związanych z administracją naszej ogólnej działalności, księgowością, przechowywaniem zapisów i funkcjami prawnymi. Będziemy również wykorzystywać Państwa Dane do wysyłania Państwu informacji dotyczących bezpieczeństwa Państwa Pojazdu/floty (np. kampanie wycofywania pojazdów z rynku, aktualizacje oprogramowania, itp.), nawet jeśli w kraju, w którym Państwo przebywają, nie ma ustalonego wymogu prawnego w tym zakresie. Nie są to informacje o charakterze promocyjnym, lecz o usługach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania Pojazdu.

Cel ten wynika z uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu naszych interesów i ochronie naszych klientów.  

 

5. Jak wykorzystujemy Twoje dane (sposób przetwarzania)

Dane zbierane w celach wskazanych powyżej są przetwarzane zarówno ręcznie, jak i poprzez zautomatyzowane przetwarzanie. Nie występują czynności związane z wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniem.

 

6. Jak możemy ujawnić Twoje dane

Możemy ujawnić Twoje Dane następującym odbiorcom i/lub kategoriom odbiorców ("Odbiorcy"):

-       Osoby upoważnione przez nas do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z danymi, opisanych w niniejszym dokumencie: nasi pracownicy i współpracownicy, którzy podpisali zobowiązanie do zachowania poufności i przestrzegają określonych zasad dotyczących przetwarzania Państwa Danych;

-       Nasze Podmioty przetwarzające : podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy niektóre czynności związane z przetwarzaniem danych. Na przykład dostawcy systemów bezpieczeństwa, konsultanci księgowi i inni, dostawcy hostingu danych, banki, podmioty ubezpieczeniowe itp. Z każdym z naszych Podmiotów przetwarzających podpisaliśmy odpowiednie umowy, aby zapewnić, że Twoje Dane są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń i wyłącznie na nasze polecenie;

-       Administratorzy systemów: nasi pracownicy lub pracownicy Podmiotów przetwarzających dane, którym przekazaliśmy zarządzanie naszymi systemami informatycznymi, i które w związku z tym są w stanie uzyskać dostęp, zmodyfikować, zawiesić lub ograniczyć przetwarzanie Państwa Danych. Podmioty te zostały wybrane, odpowiednio przeszkolone, a ich działania są śledzone przez systemy, których nie mogą modyfikować, zgodnie z przepisami odpowiedniego organu nadzorczego;

-       Producent samochodu: aby umożliwić mu  spełnienie wymogów rozporządzenia europejskiego (UE) 2021/392.

-       Stellantis Europe: ma to miejsce w przypadku przekazywania przez nas Danych o Pojazdach jako Danych Osobowych i/lub Informacji Zagregowanych, aby umożliwić  ulepszanie Pojazdów, mierzenie skuteczności obecnych  usług i tworzenie nowych usług; a także w przypadku udostępniania Danych dostarczonych przez użytkownika w celu ułatwienia gromadzenia i korygowania jego danych;

-       organy ścigania lub inne organy, których decyzje są dla nas wiążące: ma to miejsce w przypadku, gdy musimy zastosować się do nakazu sądowego lub administracyjnego lub podejmować działania w postępowaniu sądowym.

 

7. Gdzie znajdują się Twoje dane

Państwa Dane mogą być przechowywane, udostępniane, wykorzystywane, przetwarzane i ujawniane poza Państwa jurysdykcją, w tym na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub innego kraju, w którym znajdują się nasze Podmioty przetwarzające i subprocesorzy, lub w którym mogą znajdować się ich serwery lub infrastruktura przetwarzania w chmurze. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że przetwarzanie Państwa Danych przez naszych Odbiorców jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z prawem UE, któremu podlegamy. Tam, gdzie wymagają tego unijne przepisy o ochronie danych, przekazywanie Twoich Danych do Odbiorców spoza UE będzie podlegało odpowiednim zabezpieczeniom (takim jak odpowiednie standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych między krajami UE a krajami spoza UE) i/lub innym podstawom prawnym zgodnie z przepisami UE. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, które wdrożyliśmy w odniesieniu do Danych przekazywanych do państw trzecich, prosimy napisać do nas na: iod@ganinex.com

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej będą przechowywane przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji tych celów. Dane przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi, którym podlegamy, są przechowywane przez okres wymagany przez prawo. Dane osobowe przetwarzane w celu ochrony naszych interesów oraz interesów naszych użytkowników są przechowywane przez okres przewidziany przez obowiązujące prawo lokalne w celu ochrony naszych interesów. Po upływie odpowiedniego okresu, Państwa Dane są usuwane zgodnie z naszą polityką przechowywania. Możesz poprosić nas o więcej informacji na temat naszych kryteriów i polityki przechowywania danych, pisząc do nas tutaj: iod@ganinex.com

 

9. Jak kontrolować swoje Dane i zarządzać swoimi wyborami

W każdej chwili możesz poprosić o:

-       Dostęp do Twoich Danych (prawo dostępu): w zależności od Twoich interakcji z nami, udostępnimy Dane, które mamy związane z Tobą, takie jak Twoje imię, wiek, adres e-mail i preferencje.

-       Realizację prawa do przenoszenia danych osobowych (prawo do przenoszenia danych): w stosownych przypadkach dostarczymy Państwu interoperacyjny plik zawierający Dane, które posiadamy na Państwa temat.

-       Sprostowanie swoich Danych (prawo do sprostowania): na przykład, możesz poprosić nas o zmianę adresu e-mail lub numeru telefonu, jeśli są one nieprawidłowe;

-       Ograniczenie przetwarzania Twoich Danych (prawo do ograniczenia przetwarzania): na przykład, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich Danych jest niezgodne z prawem lub że przetwarzanie oparte na naszym uzasadnionym interesie jest niewłaściwe;

-       Usunięcie Twoich Danych (prawo do usunięcia): na przykład, jeśli nie chcesz, abyśmy przechowywali Twoje dane i nie ma innego powodu do ich przechowywania (np. jeśli nie jesteś już właścicielem Pojazdu i nie chcesz pozostać z nami w kontakcie);

-       Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania określonego w Rozporządzeniu Europejskim (UE) 2021/392 (prawo do sprzeciwu): przysługuje Ci szczególne prawo do sprzeciwu wobec udostępniania Danych Pojazdu Producentowi Samochodów;

-       Wycofać swoje zgody (prawo do wycofania). 

 

Możesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich Danych pisząc do nas na: iod@ganinex.com

W każdej chwili możesz również:

-       skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD), tutaj iod@ganinex.com  

-       skontaktować się z organem nadzoru, tutaj można znaleźć listę wszystkich organów nadzoru według krajów https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

10. Jak chronimy Twoje dane

Podejmujemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub modyfikacji Danych znajdujących się pod naszą kontrolą. Na przykład:

-       Zapewniamy, że dostęp do Danych Użytkownika i ich wykorzystywanie odbywa się i jest przekazywany lub ujawniany jest wyłącznie Odbiorcom, którzy muszą mieć dostęp do takich Danych.

-       Ograniczamy również ilość Danych dostępnych, przekazywanych lub ujawnianych Odbiorcom wyłącznie do tych, które są niezbędne do realizacji celów lub konkretnych zadań wykonywanych przez Odbiorcę.

-       Komputery i serwery, na których przechowywane są Dane Użytkownika, znajdują się w bezpiecznym środowisku, są kontrolowane hasłem z ograniczonym dostępem i mają zainstalowane standardowe zapory sieciowe oraz oprogramowanie antywirusowe.

-       Papierowe kopie wszelkich dokumentów zawierających Twoje Dane (jeśli takie istnieją) są również przechowywane w bezpiecznym środowisku.

-       Niszczymy papierowe kopie dokumentów zawierających Twoje Dane, które nie są już potrzebne.

-       Niszcząc Dane zapisane i przechowywane w postaci plików elektronicznych, które nie są już potrzebne, upewniamy się, że metoda techniczna (na przykład format niskiego poziomu) zapewnia, że zapisy nie mogą być odtworzone.

-       Laptopy, klucze USB, telefony komórkowe i inne elektroniczne urządzenia bezprzewodowe używane przez naszych pracowników, którzy mają dostęp do Twoich Danych, są chronione. Zachęcamy pracowników, aby nie przechowywali Państwa Danych na takich urządzeniach, chyba że jest to dla nich racjonalnie konieczne do wykonania konkretnego zadania określonego w niniejszej Polityce prywatności.

-       Szkolimy naszych pracowników w zakresie przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności i prowadzimy działania monitorujące w celu zapewnienia stałej zgodności i określenia skuteczności naszych praktyk zarządzania prywatnością.

-       Każdy Podmiot przetwarzający dane, z którego korzystamy, jest na podstawie umowy zobowiązany do utrzymywania i ochrony Państwa Danych przy użyciu środków zasadniczo podobnych do tych określonych w niniejszej Polityce prywatności lub wymaganych przez obowiązujące prawo ochrony danych.

W przypadku wymaganym przez obowiązujące przepisy, jeżeli nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, zostanie to zgłoszone Użytkownikowi oraz właściwemu organowi ochrony danych, zgodnie z wymogami (chyba że Dane są niezrozumiałe dla jakiejkolwiek osoby lub jest mało prawdopodobne, aby naruszenie spowodowało zagrożenie dla praw i wolności Użytkownika i innych osób).

 

11. Czego nie obejmuje niniejsza Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia i obejmuje przetwarzanie, którego dokonujemy jako Administrator Danych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje przetwarzania dokonywanego przez inne niż my podmioty, w tym i w szczególności:

-         przetwarzanie dokonywane przez Stellantis Europe S.p.A. jako wyłącznego Administratora Danych lub przez Producentów Samochodów (tj. Stellantis Europe S.p.A, PSA Automobiles S.A i Opel Automobile GmbH działają jako niezależni Administratorzy Danych

-         przetwarzanie dokonywane w przypadku zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie UsSług Powiązanych świadczonych w ramach Pojazdu

-         przetwarzania dokonywanego przez organy regulacyjne, organy ścigania lub inne podmioty sądowe lub rządowe.

W odniesieniu do tych przypadków nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa Danych, które nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności.

 

12. Wykorzystanie danych do innych celów

Jeśli będziemy musieli przetwarzać Państwa dane w inny sposób lub w celach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. 

 

13. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania i/lub zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Poinformujemy Cię o wszelkich takich adaptacjach/zmianach. Kody QR i stałe linki są wydrukowane w książeczce Państwa pojazdu, aby umożliwić Państwu zapoznanie się w dowolnym momencie z najnowszą wersją niniejszej Polityki Prywatności. 

 

14. Definicje

Administrator danych: odnosi się do osoby prawnej, organu publicznego, służby lub innego podmiotu, który indywidualnie określa cele i środki przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, jak również wszelkie informacje, które są powiązane lub możliwe do powiązania z konkretną osobą lub gospodarstwem domowym. Dla wygody użytkownika będziemy zbiorczo oznaczać wszystkie wymienione Dane osobowe jako "Dane".

Dane Pojazdu: oznaczają wszelkie dane techniczne, diagnostyczne i dane ze świata rzeczywistego, które można gromadzić za pośrednictwem Urządzenia Pojazdowego zainstalowanego w Pojeździe (np. lokalizacja, prędkość i odległości, czas pracy silnika i czas jego wyłączenia; w przypadku przecięcia kabla akumulatora, diagnostyka akumulatora, ruchy przy wyjętym kluczyku, przypuszczalna kolizja, jak również dane diagnostyczne, takie jak m.in. poziom oleju i paliwa, ciśnienie w oponach i/lub stan silnika zużywającego energię).

Informacje zagregowane: odnoszą się do informacji statystycznych, które nie zawierają Państwa Danych osobowych.

Partnerzy: oznaczają podmioty zewnętrzne, które mogą przekazywać nam Państwa Dane osobowe wyłącznie po zapewnieniu nas na podstawie umowy, że uzyskali Państwa zgodę lub że posiadają inną podstawę prawną, która legitymizuje udostępnianie nam takich danych (na przykład, gdy zwrócą się Państwo do jednego z naszych Partnerów z prośbą o zarezerwowanie jazdy próbnej, gdy dokonają Państwo zakupu oraz gdy poproszą o otrzymywanie informacji handlowych). Definicja ta obejmuje również wybranych Partnerów, którym możemy udostępniać Państwa dane. Partnerzy mogą należeć do następujących sektorów produktowych: produkcja, handel hurtowy i detaliczny, usługi finansowe, bankowe, transport i magazynowanie, usługi informacyjne i komunikacyjne, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, biura podróży, usługi wspierające biznes, działalność artystyczna, sportowa, rozrywkowa, działalność organizacji członkowskich, usługi centrów odnowy biologicznej, dostawcy energii elektrycznej i gazu, firmy zajmujące się wynajmem, e-mobilnością i ubezpieczeniami.

Podmiot przetwarzający dane: oznacza podmiot, który angażujemy do przetwarzania danych osobowych użytkownika wyłącznie w imieniu i na podstawie pisemnych instrukcji Administratora danych.

Pojazd: odnosi się do pojazdu marki należącej do Grupy Stellantis.

Producenci Samochodów: pojedynczo lub łącznie odnosi się do następujących podmiotów działających jako producent Pojazdów: Stellantis Europe S.p.A. Corso Agnelli 200, 10135 Turyn, Włochy; Stellantis Auto S.A.S., 2-10 Boulevard de l'Europe, F-78300 Poissy, Francja; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy.

Unikalne identyfikatory: oznaczają informacje, które jednoznacznie identyfikują użytkownika lub dzięki którym można go zidentyfikować. W przypadku Pojazdu, Unikalne Identyfikatory to numer rejestracyjny i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Urządzenie: oznacza pojedynczo lub zbiorczo urządzenie zdolne do gromadzenia Danych Pojazdu oraz Urządzenie telematyczne (i związaną z nim kartę sim) zainstalowane w Pojeździe i lepiej opisane w Warunkach Ogólnych Producenta Samochodu.

Usługi powiązane: odnosi się do  usług opisanych w Warunkach Ogólnych Producenta Samochodu, a także usług standardowych i opcjonalnych, jeśli zostały aktywowane. 

Usługi: odnosi się do wszystkich usług świadczonych przez nas.